českyčeskyenglishenglishdeutschdeutsch

pH PLUS

Granulát pro zvyšování pH vody ve vířivkách.

Správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínkou pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách.

Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro zvýšení pH vody (při pH nižším než 7,2) o cca 0,1 jednotky se přidává 10g přípravku pH PLUS PROSPA na každých 1000 l vody, tzn. že pro zvýšení o cca 0,5 jednotky se přidává 50g přípravku na 1000 l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypeme do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivé vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3x týdně.

 

© Proxim s. r. o., 2007 - 2023
EU flag EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI